خبر
"پاسخ درخواستهای خدماتی"
1399/06/23
با سلام و احترام، نمایندگان و کاربران محترم، خواهشمند است برای پیگیری از وضعیت درخواست خود، از طریق crm هر چند وقت یک بار وضعیت درخواست خود را بررسی بفرمایید. وضعیتها به شرح ذیل می باشد: 1-در دست بررسی: در صف بررسی اولیه مدارک 2-در حال انجام: مدارک چک شده و در صف ارسال به اپراتور قرار گرفته اند یا به اپراتور ارسال شده اند. 3-عدم تایید: مدارک ناقص و نیاز به اصلاح دارند.(به توضیحات توجه و بر روی همان درخواست مجدد مدارک را آپلود یا در صورت حقیقی بودن whois پس از حقوقی کردن در توضیحات بفرمایید که حقوقی گردید.) 4-لغو شده: از سمت اپراتور لغو گردیده است. 5-تکمیل فرایند: خدماتی گردیده است. با تشکر محمد نیکخو