خبر
تبلیغاتی شدن شماره های خدماتی که از ابتدای سال ارسالی نداشته اند
1399/10/03
نمایندگان و کاربران گرامی، با سلام و احترام، به استحضار می رساند، شماره های خدماتی که از ابتدای سال ارسالشان صفر بوده است از سمت اپراتور از خدماتی خارج و تبلیغاتی گردیده اند. با تشکر