خبر
ممنوعیت تبلیغات انتخابات از 24ساعت مانده به برگزاری انتخابات تا پایان آن
1400/03/26
با سلام و احترام خواهشمند است با توجه به ممنوعیت تبلیغات انتخابات از 24ساعت مانده به برگزاری انتخابات تا پایان آن، ترتیبی اتخاذ نمایید که از ارسال این دست پیامک‌ها جلوگیری گردد، زمان مجاز جهت ارسال این نوع پیامک ها تا ساعت 22 مورخ 1400/03/26 می باشد . همچنین جهت پایداری سیستم و ارسال به موقع پیامک در تاریخ‌های 27 و 28 خرداد از ارسال پیامک‌های غیرضروری خودداری فرمایید. با تشکر