خبر
عدم ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی تا اعلام رسمی نتایج انتخابات
1400/03/27
با عنایت به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی کل کشور و در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات مربوط به زیرساختهای ارتباطی، مطابق با دستورالعمل‌های واصله، تا زمان اعلام رسمی نتایج انتخابات، ارسال پیامک انبوه منحصر به سرشماره های خدماتی و سرشماره های اعلامی ستاد انتخابات وزارت کشور خواهد بود و ارسال پیامک انبوه با سرشماره های غیرخدماتی و یا با مضامین تبلیغاتی و اطلاع رسانی بطور کامل متوقف می گردد.