خبر
طریقه خروجی گرفتن از شماره های آبی(ثبت شاهکار نشده)
1400/03/31
با سلام احتراما برای متوجه شدن از شماره هایی که آبی رنگ هستند طبق تصویر اقدام نمایید. توجه داشته باشید که نیاز به فشردن دکمه "نمایش" نیست و مستقیما "خروجی اکسل" را فشرده و فایل را دانلود نمایید. با تشکر