آرشیو خبر
عنوان
   1400/04/28 - بررسی دقیق خطوط خدماتی و ارائه گزارش
ادامه ...


     
   1400/04/15 - ممنوعیت ارسال پیامک از خطوط تبلیغاتی بین ساعات 22 الی 7 صبح
ادامه ...


     
   1400/04/10 - ممنوعیت تبلیغات ماهواره ای
ادامه ...


     
   1400/04/08 - اخطار مجدد "ثبت فوری خطوط آبی رنگ"
ادامه ...


     
   1400/04/07 - اطلاع رسانی در خصوص افزایش قیمت اپراتور همراه اول
ادامه ...


     
   1400/03/31 - طریقه خروجی گرفتن از شماره های آبی(ثبت شاهکار نشده)
ادامه ...


     
   1400/03/30 - ثبت فوری خطوط آبی رنگ
ادامه ...


     
   1400/03/27 - عدم ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی تا اعلام رسمی نتایج انتخابات
ادامه ...


     
   1400/03/26 - ممنوعیت تبلیغات انتخابات از 24ساعت مانده به برگزاری انتخابات تا پایان آن
ادامه ...


     
   1400/03/05 - اطلاع رسانی مهم در خصوص ارسال پیامک های انتخاباتی
ادامه ...