آرشیو خبر
عنوان
   1401/02/26 - اطلاع رسانی اختلال در سرویس REST
ادامه ...


     
   1401/02/18 - برطرف شدن مشکل ثبت خطوط در سامانه شاهکار
ادامه ...


     
   1401/02/11 - پیرو قطع شدن خطوط خدماتی حقیقی و دارای مغایرت
ادامه ...


     
   1401/02/07 - احتمال اختلال و قطعی در سامانه
ادامه ...


     
   1401/01/31 - قطع شدن خطوط خدماتی دارای مغایرت
ادامه ...


     
   1400/12/28 - تغییر تعرفه های اپراتورهای
ادامه ...


     
   1400/12/01 - دان تایم همراه اول- DOWNTIME
ادامه ...


     
   1400/11/30 - جشنواره فروش ویژه
ادامه ...


     
   1400/11/12 - قطع شدن خطوط خدماتی دارای مغایرت
ادامه ...


     
   1400/10/21 - تذکر در رابطه با لزوم پیاده سازی مقررات اجرایی تامین ایمنی و سلامت ارسال پیامک در شبکه های ارتباطی
ادامه ...