ثبت نام وب سرویس
جهت دریافت وب سرویس اطلاعات فرم را تكميل نماييد. پس از انجام ثبت نام پيامك فعالسازي برايتان ارسال مي گردد.
نوع درخواست
نام
نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
ایمیل
آدرس
کد پستی
شماره تلفن ثابت
تصویر شناسنامه
تصویر کارت ملی (پشت و رو)
نام شرکت
تلفن
فکس
کد پستی
ایمیل
كد اقتصادي
شناسه ملي (شركت ها)
شماره ملي/ شماره ثبت
آدرس
تلفن همراه
تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل و صاحبان امضاء
تصویرآخرین آگهی تغییرات
تصویر آگهی تاسیس
تصویر گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی(کد اقتصادی)
چهار صفحه اول اساسنامه